Home

 • 20 jarig bestaan van ons filiaal in Assen!
 • Team Haulerwijk
 • Team Assen

Pedicure Studio 10, Goed Voetenwerk!

5 Pedicures werken samen in twee professionele praktijken in Assen en sinds oktober 2017 in Haulerwijk!

Aan de Oostermoer 49 in Assen alswel aan de Mr. Jongebloedstraat 1 in Haulerwijk staan wij graag voor u (voeten) klaar!

BEL VOOR EEN AFSPRAAK IN ASSEN: 0592-399170        &        IN HAULERWIJK: 0516-211070

De pedicures zijn allemaal volledig gediplomeerd en bieden alle specialisaties op voetengebied, ook medisch pedicure ! Ze kennen de nieuwste technieken en beschikken over een gezellige studio. Zie de foto's. 

De praktijk is hygiënisch ingericht en er zijn luxe behandelstoelen. Ze werken met kwaliteitsapparatuur en met zowel de "natte" als de “droge” freestechniek.

Nieuw in de praktijk is de mogelijkheid om een afspraak te maken via What's app.

App in Assen naar 06-10832432 voor het maken van een afspraak of naar Haulerwijk 06-10903929!

10 redenen om te kiezen voor Pedicure Studio 10

 1. Hygiëne staat bovenaan !Voor iedere klant een splinternieuw schoon mesje en gebruik van disposables
 2. Professioneel ! Vakkundige, ervaren en gediplomeerde (medisch) pedicures, ook contracten voor reuma en diabetes !
 3. Antwoordapparaat met terugbelservice
 4. Nat- en droogfrees apparatuur. Alle medische- en cosmetische specialisaties aanwezig 
 5. Vriendelijke en persoonlijke aandacht! Discretie gewaarborgd
 6. Afsprakenkaart = spaarkaart!  
 7. Volledig geautomatiseerd! Met pin
 8. Iedere werkdag geopend!
 9. Gratis parkeren voor de deur, eenvoudig bereikbaar, rolstoel toegankelijk en beide locaties modern ingerichte praktijkruimtes op de begane grond!
 10. Al 21 jaar een week volledige garantie op iedere behandeling !

Soms is een enkele behandeling al voldoende!

Veel pijnlijke klachten zijn na een eenvoudige behandeling verdwenen. Meestal is de ingreep pijnloos. Jammer om mee door te lopen!

Gratis voetonderzoek!

Bij Pedicure Studio 10 kunt u een gratis voet onderzoek en schoenencheck laten doen. Dus bij twijfel of wij uw klacht kunnen verhelpen, even bellen voor een afspraak op het gratis voeten spreekuur.

Duurzame pedicures

Wat maakt ons o.a duurzaam?
Zonnepanelen, acryl verf, led verlichting, afval scheiden, suikerpot ipv los verpakt.
De CV gaat op tijd uit, We printen niet onnodig en biologische massage olie. Bewust!

Natte of droge voeten?

Wij maken gebruik van de natte en droge freestechniek. Vaak heeft de pedicure een voorkeur, maar..... Als u een voorkeur heeft, kunt u dit gerust aangeven. Wij houden hier graag rekening mee!

Welke pedicure kies ik?

De mooiste, de leukste of de gezelligste? Plus- of medisch pedicure? U mag het zelf weten. Wij zijn allemaal volledig gediplomeerd, allround, ervaren en vakbekwaam. U bent van harte welkom!

Privacy policy

Pedicurestudio 10 hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In deze Privacy policy willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens.
Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. Pedicurestudio 10 houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. 
 

 

Privacyverklaring van:

Pedicurestudio 10, gevestigd aan

Oostermoer 49, 9406LG te Assen en

Mr Jongebloedstraat 1, 8433NA te Haulerwijk

is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

www.pedicurestudio10.nl

Oostermoer 49 9406LG Assen 0592399170

Mr Jongebloedstraat 1, 8433NA Haulerwijk 0516211070

Fiona Hagedoorn is de Functionaris Gegevensbescherming van Pedicurestudio 10. Zij is te bereiken via info@pedicurestudio10.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken

Pedicurestudio 10 verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

- Voor- en achternaam

- Geslacht

- Geboortedatum

- Adresgegevens

- Telefoonnummer

- E-mailadres

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Pedicurestudio 10 verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van u:

- gegevens van personen jonger dan 16 jaar Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@pedicurestudio10.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

- burgerservicenummer (BSN)

 

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Pedicurestudio 10 verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

- Het afhandelen van uw betaling

- Eventueel verzenden van onze nieuwsbrief

- U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren

- Om goederen en diensten bij u af te leveren

- Pedicurestudio 10 verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

 

Geautomatiseerde besluitvorming/beveiliging

Pedicurestudio 10 neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Pedicurestudio 10) tussen zit. Pedicurestudio 10 gebruikt de volgende computerprogramma's of -systemen: Podofile, dit is een gespecialiseerd computerprogramma, specifiek voor pedicures waarin uw gegevens via een beveiligd programma bewaard worden. Dit systeem is nodig om de registratie van de behandeling systematisch en/of administratieve registratie op te slaan voor een goede verwerking ten opzichte van de gedane behandeling.

 

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Pedicurestudio 10 bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijn voor de persoonsgegevens:

Pedicurestudio 10 bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doek waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist.

 

 

 

 

Delen van persoonsgegevens met derden

Pedicurestudio 10 verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Mocht het nodig zijn gegevens die gedeeld zijn met Pedicurestudio 10 met anderen dan hierboven genoemde partijen te delen, dan zal daar eerst toestemming voor worden gevraagd. Pedicurestudio 10 behoudt zich het recht de gegevens te openbaren wanneer dit wettelijk is vereist dan wel wanneer Pedicurestudio 10 dit gerechtvaardigd acht om te voldoen aan een juridisch verzoek/proces of om de rechten, eigendom of veiligheid van Pedicurestudio 10 te beschermen. Daarbij trachten wij altijd uw recht op privacy zoveel mogelijk te respecteren.

 

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Pedicurestudio 10 gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Dit kunt u doen via een verzoek aan een van de pedicures van pedicurestudio 10. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door ons bedrijf en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. Wilt u gebruik maken van uw recht op bezwaar en/of recht op gegevensoverdraagbaarheid of heeft u andere vragen/opmerkingen over de gegevensverwerking, stuur dan een gespecificeerd verzoek naar info@pedicurestudio10.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. Pedicurestudio 10 zal zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken, op uw verzoek reageren. Pedicurestudio 10 wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Pedicurestudio 10 neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijzigingen tegen te gaan. Er worden van uw persoonsgegevens geen fysieke kopieën gemaakt. De persoonsgegevens die door Pedicure studio 10 (of door eerder genoemde derden) worden beheerd, zijn alleen toegankelijk via bovenstaande software en zijn beveiligd met een wachtwoord. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met ons via info@pedicurestudio10.nl